بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی

دراین بیمه نامه ،تمامی ریسکهای صنعتی، نظیرکارخانه ها تحت پوشش قرار می گیرند .دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه می توان بیمه نمود شامل ساختمان ها ،ماشین آلات ،تاسیسات ،موجودی مواد اولیه و ساخته شده ،ابزارآلات و تجهیزات ،اثاثیه ثابت ولوازم اداری و …. می باشد.

سایر توضیحات:

کارشناس بیمه مهرداد خوئی 

آمادگی ارائه هرگونه مشاوره و یا راهنمایی جهت صدور را دارد .

09113900250 : همراه

011-52328697 : دفتر 

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت :

بیمه گذار می بایست بلافاصله پس از وقوع حادثه و یا اطلاع از وقوع آن بیمه گر را مطلع و از هرگونه تغییر و دگرگونی در محل مورد بیمه تا بازدید کارشناسان بیمه گر و اتمام پروسه کارشناسی خودداری نماید .

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت:

بیمه گذار می تواند بصورت تلفنی ،از طریق فاکس یا بصورت حضوری و با اعلام شماره بیمه نامه و یا ارائه یک نسخه از بیمه نامه نسبت به اعلام خسارت اقدام در زمان بررسی کارشناسی همکاریهای لازم در زمینه ارائه اسناد ، مدارک مالی و مرتبط با موضوع خسارت را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار کارشناس بیمه گر قرار دهد.

    1. فرآیند دریافت خسارت:
  1. اعلام خسارت
  2. بازدید کارشناسان بیمه گر از محل خسارت
  3. درخواست ارائه لیستهای اقلام خسارتی از بیمه گذار
  4. ارزیابی خسارت
  5. محاسبه و تطبیق خسارات وارده با بیمه نامه
  6. صدور حواله خسارت
  7. ارائه حواله و یا چک پرداخت خسارت به بیمه گذار و تکمیل مفاصاحساب

سایر توضیحات :

ادارات خسارت بشماره تلفنهای 88807821 و 88807515 آمادگی ارائه هرگونه مشاوره و یا راهنمایی را در زمان بروز خسارات احتمالی دارد .

فوتر بیمه خوئی