8 ملک

کارشناس مهرداد خوئی

نمایندگی بیمه آسیا – 26932

مهرداد خوئی در سال 1398 پس از طی مراحل اخذ مجوز فعالیت در حوزه بیمه ( General)

فعالیت خود را اغاز نمودم ، حال انکه با توجه به اخذ مدارک و آموزشهای لازم در خصوص بیمه های مسئولیت مدنی

(سازندگان ابنیه – کارفرمایان – ثالث مالی) گستره فعالیت خویش را معطوف به صدور این قبیل بیمه نامه ها نموده ام.

 

لوکیشن

ملک یافت نشد