همه نوشته در مجموعه

انواع بیمه اسیا

بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه

گاهی‌ در طول‌ انجام‌ عملیات‌ ساختمانی‌، خسارت‌ مالی‌ و صدمات‌جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌آید که‌ ناشی‌ از عملیات‌ تخریب‌ ، گودبرداری‌ ، پی‌کنی‌ نصب‌ اسکلت‌ و سایر کارهای‌ عمرانی‌ است‌ و صاحبکار ، پیمانکار و یا کارکنان‌آنها مسئول‌ جبران‌ غرامت‌ وارده‌ خواهند بود با اخذ این‌ بیمه‌ نامه‌….

بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی

بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور راهنمای دریافت خسارت معرفی بیمه نامه بیمه نامه آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری) : این نوع بیمه نامه ، مراکز تجاری از قبیل فروشگاهها ،کارگاه ها ،تعمیرگاه ها ،مراکزتفریحی، ورزشی و ….را تحت پوشش قرار می دهد .گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری گسترده تر از بیمه نامه های…

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور راهنمای دریافت خسارت معرفی بیمه نامه بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی دراین بیمه نامه ،تمامی ریسکهای صنعتی، نظیرکارخانه ها تحت پوشش قرار می گیرند .دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه می توان بیمه نمود شامل ساختمان ها ،ماشین آلات ،تاسیسات ،موجودی مواد اولیه و ساخته شده ،ابزارآلات…

بیمه نامه آتش سوزی واحدهای مسکونی

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور راهنمای دریافت خسارت معرفی بیمه نامه انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی : الف) منازل مسکونی : مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد . ب) مجتمع های مسکونی : مواردتحت پوشش در این…

بیمه نامه آتش سوزی انبارها​

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور راهنمای دریافت خسارت معرفی بیمه نامه بیمه نامه آتش سوزی انبارهای عمومی و اختصاصی : الف) بیمه نامه آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت : در این بیمه نامه ،خسارت های ناشی از آتش سوزی براساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذاران…

بیمه مسئولیت

Previous Next بیمه مسئولیت مدنی اين بيمه نامه هر گونه خسارت وارد به سازه هاي اصلي و جانبي ساختمان ناشي از : تعریف بیمه مسئولیت مدنی: قراردادی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده میشود تعهد می کند اشخاصی (بیمه گذاران) را که بر اثر…