تجاری

این نوع از املاک باید دارای در ورود و خروج مشرف به خیابان باشند و در آن‌ها فعالیت تجاری انجام شود. همین ویژگی مشرف بودن به خیابان در مورد زمین‌های با موقعیت تجاری هم باید لحاظ شود. داشتن سند تجاری برای یک ملکی که با عنوان تجاری به فروش گذاشته شده است واجب است و داشتن دسترسی مستقل به خیابان (بیرون ملک) هم باید جزو مشخصات آن باشد.

بر اساس:  

مقایسه املاک

مقایسه
شما فقط می توانید 4 ویژگی را مقایسه کنید ، هر ویژگی جدید اضافه شده جایگزین ویژگی اول از مقایسه خواهد شد.