مسکونی

مسکونی ساختمانی است که بیش از نیمی از مساحت آن برای سکونت استفاده می‌شود

بر اساس:  

مقایسه املاک

مقایسه
شما فقط می توانید 4 ویژگی را مقایسه کنید ، هر ویژگی جدید اضافه شده جایگزین ویژگی اول از مقایسه خواهد شد.